Perustulopeli (prototyyppi)

perustulo2

Asiakas: Sitran järjestämä Perustulohack -kehittäjäkilpailu

Kuvaus: Keväällä 2016 Hahmotan vetämä tiimi voitti ensimmäisen palkinnon Perustulohack-kilpailussa. Kilpailussa luotiin visuaalinen simulointimalli, joka simuloi eri perustulo- ja verotusratkaisujen vaikutuksia julkiseen talouteen sekä eri tulonsaajaryhmien talouteen. Perustulopeli mallintaa myös eri henkilöryhmien ajankäytön vaikutuksia: esimerkiksi jos työttömät tekisivät keskimäärin yhden tunnin työtä nykyistä enemmän päivässä, mikä on tämän nettovaikutus julkiseen talouteen? Entä minkälainen veroprogressio olisi mielestäsi oikeudenmukainen jos perustulon suuruus on 700€/kk? Perustulopeli on tällä hetkellä prototyyppivaiheessa. Yhteistyökumppanimme BroadScope Oy osallistui pelin alustavaan ideointiin sekä loppuviestintään.

Hahmota teki: pelin ja laskentamallin toteutus, datojen keruu, vetovastuu pelin suunnittelusta