Kela: SOTE-simuloinnit

Linkki: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3498

Asiakas: Kansaneläkelaitos

Teimme Kelalle erilaisia simulointeja yleislääkäripalveluiden valinnanvapaudesta ja asiointitavoista. Valinnanvapaussimuloinneissa mallinnetaan eri palveluntuottajien yleislääkärin vastaanottojen kustannusten kehitystä vuoteen 2035 saakka. Simuloinnissa käyttäjä voi kokeilla, mitä seuraa julkisille rahoittajille, jos eri ikäiset asiakkaat siirtyvät käyttämään eri palveluntuottajan yleislääkäripalveluita. Mallissa voidaan säätää myös palveluiden yksikkökustannuksia ja niiden rahoitusosuuksia. Pohjadatana on Kelan tuottama data yleislääkärin vastaanottojen kustannuksista vuonna 2014.ojen palveluntarjonnasta.

Hahmota teki: laskentamallin ja visualisoinnin suunnittelu ja toteutus