Budjettipeli.fi – julkisen talouden simulaattori

Linkki: Budjettipeli.fi

Asiakas: Finanssialan Keskusliitto, Soste ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), KPMG

Kuvaus: Budjettipeli.fi on visuaalinen ja vuorovaikutteinen taloussimulaattori, joka havainnollistaa miten Suomen ikääntyvä väestörakenne vaikuttaa julkiseen talouteen ja kotitalouksien talouteen aikavälillä 2016-2025. Simulaattorin avulla käyttäjä voi kokeilla vaihtoehtoisia tapoja jakaa hyvinvointipalveluiden rahoitustaakkaa julkisyhteisöjen ja kotitalouksien välillä. Pelin tavoitteena on löytää kestävä tapa rahoittaa hyvinvointipalveluita ilman, että julkinen velka ja alijäämä paisuvat EU:n lähentymiskriteereiden raja-arvojen yli.

Hahmota teki: pelin suunnittelu ja toteutus, laskentamallin rakentaminen