Älykodin energian- ja vedenkulutuksen visualisointi

  Asiakas: Helsingin kaupunki, Tietokeskus Kuvaus: Visualisointi “älykodin” sähkön- ja vedenkulutuksesta sekä jäteastioiden käytöstä kahden viikon aikana heinäkuussa 2016. Graaffia liikuteltaessa asuntopohjapiirroksen laitesymbolit muuttuvat väriä sitä mukaa, kun laite oli päällä tai pois päältä. Graaffissa voi porautua 10 minuutin tarkkuudelle.   Hahmota teki: visualisoinnin suunnittelu ja toteutus, datojen jalostaminen

Valtion, kuntasektorin ja EU:n talous

Linkki: http://demo.budjettipuu.fi/hahmota_valtio_kunnat_eu_2012.pdf Asiakas: Sitra Kuvaus: Joskus teemme printtikäyttöön tarkoitettuja visualisointeja. Sitran talouspolitiikkakoulutuksen käyttöön toteutettu julistesarja havainnollistaa valtion, kuntasektorin ja EU:n tuloja ja menoja sekä näiden välisiä siirtoja. Hahmota teki: visualisoinnin suunnittelu ja toteutus, datojen keruu  

Perustulopeli (prototyyppi)

Asiakas: Sitran järjestämä Perustulohack -kehittäjäkilpailu Kuvaus: Keväällä 2016 Hahmotan vetämä tiimi voitti ensimmäisen palkinnon Perustulohack-kilpailussa. Kilpailussa luotiin visuaalinen simulointimalli, joka simuloi eri perustulo- ja verotusratkaisujen vaikutuksia julkiseen talouteen sekä eri tulonsaajaryhmien talouteen. Perustulopeli mallintaa myös eri henkilöryhmien ajankäytön vaikutuksia: esimerkiksi jos työttömät tekisivät keskimäärin yhden tunnin työtä nykyistä enemmän päivässä, mikä on tämän nettovaikutus julkiseen[…]

Kela: SOTE-simuloinnit

Linkki: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3498 Asiakas: Kansaneläkelaitos Teimme Kelalle erilaisia simulointeja yleislääkäripalveluiden valinnanvapaudesta ja asiointitavoista. Valinnanvapaussimuloinneissa mallinnetaan eri palveluntuottajien yleislääkärin vastaanottojen kustannusten kehitystä vuoteen 2035 saakka. Simuloinnissa käyttäjä voi kokeilla, mitä seuraa julkisille rahoittajille, jos eri ikäiset asiakkaat siirtyvät käyttämään eri palveluntuottajan yleislääkäripalveluita. Mallissa voidaan säätää myös palveluiden yksikkökustannuksia ja niiden rahoitusosuuksia. Pohjadatana on Kelan tuottama data yleislääkärin vastaanottojen kustannuksista[…]

Kela: Sote-menojen visualisointi

  Linkki: Sotenrahapuu.fi ja sotenrahapuu.fi/asukaskohtaisetkustannukset Asiakas: Kela Kuvaus: Soten rahapuu sisältää visualisointeja eri kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveysmenoista. Sotenrahapuu.fi:ssä on havainnollistettu, miten koko maan Sote-menot jakautuvat eri sairaanhoitopiireihin ja kuntiin. Sotenrahapuu.fi/asukaskohtaisetmenot -visualisoinnissa käyttäjä voi vertailla, kuinka paljon rahaa käytetään esimerkiksi vanhusten laitospalveluihin asukasta kohden eri kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Hahmota teki: visualisoinnin suunnittelu ja toteutus

Yksityishenkilöiden talouden simulaattori

    Asiakas: Finanssialan Keskusliitto Kuvaus: Vuorovaikutteinen simulaattori, jonka avulla yksityishenkilö voi simuloida eri elämänvalintojen ja finanssituotteiden vaikutusta omaan talouteensa ja jäämistöön. Milloin minun kannattaa jäädä eläkkeelle? Onko minulla varaa jäädä pitkälle vanhempainvapaalle? Miten minun kannattaisi varautua eläkepäiviini, ja millä säästötuotteilla? Näiden kysymysten eri ratkaisuja on helppo kokeilla liu’uttamalla elämäntapahtumat aikajanalla ja katsomalla miten eri skenariot[…]

Budjettipeli.fi – julkisen talouden simulaattori

Linkki: Budjettipeli.fi Asiakas: Finanssialan Keskusliitto, Soste ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), KPMG Kuvaus: Budjettipeli.fi on visuaalinen ja vuorovaikutteinen taloussimulaattori, joka havainnollistaa miten Suomen ikääntyvä väestörakenne vaikuttaa julkiseen talouteen ja kotitalouksien talouteen aikavälillä 2016-2025. Simulaattorin avulla käyttäjä voi kokeilla vaihtoehtoisia tapoja jakaa hyvinvointipalveluiden rahoitustaakkaa julkisyhteisöjen ja kotitalouksien välillä. Pelin tavoitteena on löytää kestävä tapa rahoittaa hyvinvointipalveluita[…]

Valtionbudjetti.fi – valtion budjettitalous visualisoituna

Linkki: Valtionbudjetti.fi Asiakas: Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta (2013), sen jälkeen palvelua ylläpidetty ja päivitetty Hahmotan omalla panoksella Vuorovaikutteinen visualisointi valtion budjetista ja tilinpäätöksistä auttaa tutustumaan nopeasti ja intuitiivisesti valtion budjettitalouden tulo- ja menoeriin ja niiden kehitykseen. Käyttäjä voi tarkastella niin budjetin suuria linjoja kuin yksittäisiä momenttejakin. Tulo- ja menoeriä voidaan järjestää joko koon mukaan tai tilinkartan mukaiseen[…]